นกกระจอกขาว - ChatGPT อีกโมเดลหนึ่ง - Thai (ไทย)

อิงจาก OpenAI GPT-3 และ GPT-4 Model

WhiteBird App Logo
Install


WhiteBird - ChatGPT อีกโมเดลหนึ่ง

คุณสามารถเริ่มใช้งานฟีเจอร์แชท AI ได้อย่างง่ายดายโดยการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันโดยตรงหรือโดยการป้อน API-KEY ของคุณเอง。

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ไม่ต้องทำการกำหนดค่าใด ๆ เพียงเติมเงินก็สามารถใช้งานได้
 • ใช้ง่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้
 • ความเร็วในการตอบสนองที่สูงมาก: ใช้ข้อมูลไหลสำหรับความเร็วสูงและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
 • การกำหนดค่าแบบกำหนดเอง: ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าผู้ช่วยหรือนำเข้าผู้ช่วยเริ่มต้น
 • รองรับการใช้งานปลั๊กอิน: เครื่องมือที่ต้องใช้หลายขั้นตอนสามารเข้ามาและใช้งานได้
 • สนับสนุนการป้อนข้อมูลและผลลัพธ์แบบมาลติโมดัล

การแสดงผล:

 • รองรับตัวแปลง LaTeX, แสดงสมการได้อย่างถูกต้อง, สูงสุดคุณภาพในการรันตัวอย่างเอกสารทางเทคนิค, บทความวิชาการ หนังสือ ฯลฯ
 • รองรับการไฮไลต์โค้ด, สามารถคัดลอกได้โดยตรง
 • รองรับการแสดง Markup

การผสานรวม:

 • การซิงโครไนซ์รวดเร็วของ iCloud
 • การออกเสียง TTS แบบธรรมชาติ
 • ส่วนขยายแป้นพิมพ์
 • รองรับ URL Scheme: whitebird://chat?message=hi

รุ่นที่รองรับ:

 • GPT-3.5-16k
 • GPT-4.0
 • GPT-4.0-128k
 • GPT-4.0-Vision
 • DALL·E 3
 • Whisper
 • TTS
 • Embedding models ada v2
 • เป็นต้น...

ข้อมูลติดต่อ:

WhiteBird App Logo
Install


WhiteBird - ChatGPT อีกโมเดลหนึ่ง

No rights reserved
Except where otherwise noted, content on this page is not copyrighted and is free to use.