Vit Svala - En annan ChatGPT - Swedish (svenska)

Baserat på OpenAI GPT-3, GPT-4-modell

WhiteBird App Logo
Install


WhiteBird - En annan ChatGPT

Du kan enkelt och fritt börja använda AI Chat-funktionen genom att direkt ladda upp i appen (inga inställningar behövs) eller genom att ange din egen API-KEY.

Rendering:

 • Stöder LaTeX-parser, visar ekvationer korrekt, högkvalitativ typesättning av tekniska dokument, vetenskapliga artiklar, böcker osv.
 • Stöder kodmarkering, kan kopieras direkt
 • Stöder Markdown-rendering

Integration:

 • Snabb iCloud-synkronisering
 • Naturlig TTS-röst
 • Tangentbordstillägg
 • Stöder URL-schema: whitebird://chat?message=hi

Supportade modeller:

 • GPT-3.5-16k
 • GPT-4.0
 • GPT-4.0-128k
 • GPT-4.0-Vision
 • DALL·E 3
 • Whisper
 • TTS
 • Inbäddningsmodeller ada v2
 • och så vidare...

Kontaktinformation:

WhiteBird App Logo
Install


WhiteBird - En annan ChatGPT

No rights reserved
Except where otherwise noted, content on this page is not copyrighted and is free to use.