Biely Vrabcov - Ďalší ChatGPT - Slovak (slovenčina)

Založené na OpenAI GPT-3, Model GPT-4

WhiteBird App Logo
Install


WhiteBird - Ďalší ChatGPT

Môžete ľahko začať využívať funkcionalitu AI Chat priamou dobíjkou v aplikácii alebo zadáním vášho vlastného API-KEY.

Vykresľovanie:

 • Podpora analýzy LaTeX, správne zobrazuje rovnice, vysoko kvalitné sadzby technických dokumentov, vedeckých článkov, kníh atď.
 • Podpora zvýrazňovania kódu, možno priamo kopírovať
 • Podpora vykresľovania Markdown

Integrácia:

 • Rýchla synchronizácia pomocou služby iCloud
 • Natívny hlas pre TTS
 • Rozšírenie klávesnice
 • Podpora URL schémy: whitebird://chat?message=hi

Podporované modely:

 • GPT-3.5-16k
 • GPT-4.0
 • GPT-4.0-128k
 • GPT-4.0-Vision
 • DALL·E 3
 • Whisper
 • TTS
 • Modely vkladovania ada v2
 • a tak ďalej...

Kontaktné informácie:

WhiteBird App Logo
Install


WhiteBird - Ďalší ChatGPT

No rights reserved
Except where otherwise noted, content on this page is not copyrighted and is free to use.